Thú Y - Dinh Dưỡng

Bao gồm các sản phẩm sử dụng trong trong chăn nuôi với mục đích điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh; tăng sức đề kháng; giúp vật nuôi ăn nhiều, lớn nhanh, tăng sản lượng trứng, sữa...

Thủy Sản

Bao gồm các chế phẩm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản với mục đích xử lý, làm sạch môi trường ao nuôi; điều trị và hỗ trợ điều trị các bệnh thường gặp trên tôm, cá; kích thích tôm, cá ăn nhiều, lớn nhanh…

 

Thú Cưng

Các sản phẩm dành cho thú cưng của ASTA Pharma cung cấp cho chó các dưỡng chất cần thiết; giúp chó phát triển một cách toàn diện; hỗ trợ tốt cho quá trình huấn luyện chó…

Thủy Sản

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG-CHỐNG SỐC

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG-CHỐNG SỐC-TĂNG TRƯỞNG NHANH

MEN TIÊU HÓA

LOẠI TRỪ ĐỘC TỐ - CHỐNG SỐC CHO CÁ

THÚC ĐẨY TRAO ĐỔI CHẤT TRÊN TÔM

ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỎ THÂN TRÊN TÔM HÙM

ĐẶC TRỊ NỘI-NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN TÔM

ĐẶC TRỊ BỆNH DO VI KHUẨN VIBRIO TRÊN TÔM

TĂNG TRƯỞNG NHANH-CHỐNG SỐC